La-a Botiga, creacions pròpies de fusta, ferro i ceràmica inspirades en la natura i composades amb flors i plantes.