A Eskocells aprofiten els espais públics per afegir verd (bellesa, natura i oxígen) a la ciutat. Els escocells són un recurs públic tan necessari com desaprofitat que ens pertanyen a totes i que aquest projecte pretén omplir de plantes a través de la participació ciutadana.